Kurs na pacjenta – doświadczenia pacjentów w ochronie zdrowia

Innowacyjne terapie – korzyści dla pacjenta i systemu

RDTL – ważne informacje dla pacjentów: Czy są realne pomysły na finansowanie innowacji w leczeniu?

#uDARujżycie – jak zapobiegać i skutecznie ratować pacjentów z udarem mózgu

Edukacja zdrowotna: co obnażyła pandemia?

Jutro w hematoonkologii

Jutro w kardiologii – najwięcej Polaków umiera na choroby sercowo-naczyniowe. Jak odmienić ten trend?

Jutro w zdrowiu psychicznym i neurologii – jak kształtować priorytety w ochronie zdrowia?

Jutro w chorobach rzadkich – zmiana myślenia o istocie chorób przewlekłych

Jutro w onkologii – czy jest nadzieja na przełom?

Jutro w organizacji pacjentów – jak wzmacniać pozycję pacjentów w systemie?

Wirtualne stoły dyskusyjne:

Doświadczenia w praktyce klinicznej w zastosowaniu terapii SIMEOX na każdym etapie leczenia pacjenta z mukowiscydozą