Współpraca

Instytut Komunikacji Zdrowotnej

powstał po to, by podnosić jakość opieki zdrowotnej w Polsce poprzez rozwijanie kompetencji z dziedzin komunikacji interpersonalnej i przywództwa wśród pracowników ochrony zdrowia i organizacji pacjentów. Naszym priorytetem jest edukacja, wsparcie i działanie na rzecz pacjentów.

Kontakt

Wspólnie możemy zrealizować więcej. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz: