Pokój ekspercki: MUKOWISCYDOZA

dr Radosława Staszak-Kowalska i mgr Mikołaj Kowalski

28 kwietnia, g. 11.00

Wirtualne stoły dyskusyjne:
Doświadczenia w praktyce klinicznej w zastosowaniu trapii SIMEOX na każdym etapie leczenia pacjenta z mukowiscydozą

Logo_Physioassist